Podmenu


Odběr novinek
Odebírejte novniky a důležité informace. Stačí, abyste vepsali svůj e-mail. 
Facebook
 

Služby

Cílem naší činnosti je rozvoj individuálních schopností a dovedností každého dítěte a to v oblasti fyzické, psychické a sociální a zejména nastavení podmínek ve školičce tak, aby vyhovovaly potřebám dnešní moderní rodiny.

Dbáme na rozvíjení mnoha kompetencí důležitých pro běžný život, jsou to zejména tyto praktické kompetence:

 • jazyková komunikace
 • matematické dovednosti
 • seznamování se s okolním světem a vzájemné působení na něj
 • práce s informacemi a znalost čísel
 • sociální dovednosti
 • umělecké a kulturní dovednosti
 • schopnost učit se
 • samostatnost a osobní iniciativa
 • Dětské centrum je otevřeno celoročně kromě vánočních, velikonočních a státních svátků.
 • Přijímáme děti v průběhu celého roku a to v závislosti na aktuálním obsazení kapacity.
 • Naše učitelky se mohou dětem maximálně věnovat, kapacita je omezena na 12 dětí.
 • Věková skupina dětí je 3 – 6 let (lze upravit po dohodě).

 

Režim dne

7:00 – 8:00 příchod dětí do klubíčku, volné hraní dle zájmu dětí
8:00 – 9:00 ranní cvičení, povídání, vyprávění zážitků
9:00 – 9:30 hygiena, přesnídávka
9:30 – 11:30 výtvarné a hudební aktivity, angličtina hrou, vzdělávací hry či pobyt dětí venku,

pozorování přírody, nácvik praktických dovedností (dopravní situace apod.)
11:30 – 12:00 oběd, osvojování si stravovacích návyků
12:15 – 15:00 hygiena + čištění zoubků, odpolední klid, odpočinek, spánek, relaxace
15:00 – 15:30 svačinka, hygiena (osvojování si hygienických návyků)
15:30 – 17:00 kreslení, zpívání, zájmové hry, povídání, pohádky, postupné odcházení dětí domů