Odběr novinek
Odebírejte novniky a důležité informace. Stačí, abyste vepsali svůj e-mail. 
Facebook
 

Ceník

Ceník školkovného pro rok 2013/2014

A) Celodenní pravidelná měsíční docházka (v době od 7.00 – 17.00)

5x týdně 9.000,-Kč

4x týdně 7.000,-Kč

3x týdně 5.500,-Kč

2x týdně 4.000,-Kč

1x týdně 2.500,-Kč

B) Půldenní pravidelná měsíční docházka (7.00 – 12.00 nebo 12.00 – 17.00)

5x týdně 5.900,-Kč

4x týdně 4.900,-Kč

3x týdně 3.900,-Kč

2x týdně 2.900,-Kč

1x týdně 1.900,-Kč

C) Hlídání dětí ( v době od 7.00 – 17.00)

1 celý den 700,-Kč

1 hodina 100,-Kč

(Po uplynutí 15 minut se účtuje každá započatá hodina jako celá.)

Poskytované slevy

Každý druhý, třetí či další sourozenec má nárok na slevu ze školkovného ve výši 15%.

Všem klientům naší školky rovněž nabízíme slevu na uspořádání narozeninové či rodinné oslavy v prostorách Mickeyho klubíčku.

Školkovné zahrnuje: pojištění dítěte, pitný režim, práci zkušených pedagogů, hračky, didaktické a metodické pomůcky, výtvarný materiál, hudební a taneční výchovu, výuku anglického jazyka.

V ceně školkovného není zahrnuto stravné.

Stravování

A) Celodenní stravné v podobě svačinka, oběd, svačinka 60,-Kč

B) Půldenní stravné v podobě svačinka a oběd 45,-Kč

Strava se odhlašuje nejpozději den dopředu do 9.30 na telefonním čísle 736 607 979.

Platby

Školkovné se hradí buď v hotovosti v kanceláři školky nebo převodem na účet a to vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu. Školkovné je splatné pouze předem, nejpozději do 25. dne předcházejícho měsíce. (např. školkovné na měsíc září je splatné ke dni 25.srpna)

Ukončení docházky dítěte je nutno nahlásit 31 dní předem. V případě, že lhůta nebude dodržena, je rodič povinen uhradit školkovné za následující měsíc.

Školkovné je považováno za paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte (nemoc, absence, dovolená, atd.) nevrací. Dítěti je zaplacením školkovného rezervováno místo.

Nástupy dětí probíhají celoročně a nemusí být k prvnímu dni v měsíci, prohlídku našich prostor si můžete po předchozí domluvě dohodnout na telefonním čísle 736 607 979.

Pronájem prostor školky mimo provozní hodiny dle indivudální domluvy.

Pobyt v naší školičce je nenárokový. Mickeyho klubíček si tudíž vyhrazuje právo na rozhodnutí o tom, které dítě bude přijato.